"Cụ tre" cổ thụ hơn 50 năm tuổi lôi cuốn du khách ở Đắk Lắk