Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cột cờ Tổ quốc cao gần 40 mét nổi bật giữa đảo Ngọc

Cột cờ Tổ quốc ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Cột cờ Tổ quốc ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Hưng Thơ.