Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con ngõ cũ kỹ đẹp lung linh nhờ tranh 3D, giới trẻ bắt đầu đổ xô đến “check-in“

Một bạn trẻ “check-in sống ảo” ở khu phố tranh tường 3D.
Một bạn trẻ “check-in sống ảo” ở khu phố tranh tường 3D.