“Cờ người” kết hợp đấu võ hút người xem ở Nha Trang

Song đấu tại hội thi "cờ người". Ảnh ĐÌNH VĂN
Song đấu tại hội thi "cờ người". Ảnh ĐÌNH VĂN
Song đấu tại hội thi "cờ người". Ảnh ĐÌNH VĂN
Lên top