Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Chúa sơn lâm” rụng răng vẫn quyết chiến sống còn với đồng loại