Chùa Nôm đẹp cổ xưa, bình yên

Chùa Nôm được chụp từ cổng Tam quan. Ảnh: Bích Ngọc.
Chùa Nôm được chụp từ cổng Tam quan. Ảnh: Bích Ngọc.
Chùa Nôm được chụp từ cổng Tam quan. Ảnh: Bích Ngọc.
Lên top