Chóng mặt trên cầu trượt đáy kính dài nhất thế giới

Cầu trượt đáy kính dài và cao nhất thế giới vừa được thử nghiệm ở Trung Quốc.
Cầu trượt đáy kính dài và cao nhất thế giới vừa được thử nghiệm ở Trung Quốc.
Cầu trượt đáy kính dài và cao nhất thế giới vừa được thử nghiệm ở Trung Quốc.
Lên top