Chinh phục cực Bắc Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Lam Linh.
Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Lam Linh.
Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Lam Linh.
Lên top