Chạy xe thẳng tới Mũi Năm Căn

Mũi Năm Căn còn nghèo và nhiều ngổn ngang bề bộn.
Mũi Năm Căn còn nghèo và nhiều ngổn ngang bề bộn.