Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh tượng xếp hàng, chen chúc đông kinh hoàng tại Trung Quốc