Cảnh tượng xếp hàng, chen chúc đông kinh hoàng tại Trung Quốc