Cảnh ngộ oái oăm của những con bò sau động đất kinh hoàng ở New Zealand