Cảm động hình ảnh con chó cố gắng đánh thức đồng loại tử nạn tỉnh dậy