Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảm động chú chó ngồi 6 ngày bên ngoài cửa bệnh viện chờ chủ