Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cá voi sát thủ chơi trò hất rùa lên không trước khi ăn thịt