Bừng sáng làng bích hoạ và con đường thuyền thúng

Những ngôi nhà làng biển nay được khoác áo mới đẹp như tranh ở Tam Thanh. Ảnh: Mỹ Linh
Những ngôi nhà làng biển nay được khoác áo mới đẹp như tranh ở Tam Thanh. Ảnh: Mỹ Linh
Những ngôi nhà làng biển nay được khoác áo mới đẹp như tranh ở Tam Thanh. Ảnh: Mỹ Linh
Lên top