Chuyên đề Du lịch Nha Trang:

Bảo kê bán hàng rong ở Nha Trang: Đùn đẩy trách nhiệm

  Rác thải bữa bãi dọc lối đi bộ dành cho du khách ở khu vực cầu Xóm Bóng. Ảnh: Châu Tường
Rác thải bữa bãi dọc lối đi bộ dành cho du khách ở khu vực cầu Xóm Bóng. Ảnh: Châu Tường
Rác thải bữa bãi dọc lối đi bộ dành cho du khách ở khu vực cầu Xóm Bóng. Ảnh: Châu Tường
Lên top