Ba cá thể cầy vằn quý hiếm được cứu tại Đà Lạt, Lâm Đồng