Về Hòn Hèo thăm di tích “tàu không số”

Bãi biển dưới chân núi Hòn Hèo (Ninh Vân, Khánh Hòa)- điểm tập kết của đoàn tàu không số năm xưa.ảnh Thanh Thúy
Bãi biển dưới chân núi Hòn Hèo (Ninh Vân, Khánh Hòa)- điểm tập kết của đoàn tàu không số năm xưa.ảnh Thanh Thúy