Năm 2030, Vịnh Xuân Đài (Phú Yên) trở thành khu du lịch quốc gia

Lễ công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài đến năm 2030. Ảnh: T.Q
Lễ công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài đến năm 2030. Ảnh: T.Q
Lễ công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài đến năm 2030. Ảnh: T.Q