Khánh Hòa: Hơn 2.000 phật tử diễu hành kêu gọi người dân và du khách bảo vệ môi trường