Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trẻ vừa học múa vừa… khóc ngất