Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những đóa hoa không bao giờ tàn cho Valentine