Vợ chồng người thương binh nghèo cưu mang hàng chục đứa trẻ mồ côi

Gần 35 năm qua, vợ chồng ông Phương cưu mang hàng chục đứa trẻ mồ côi. Ảnh: P.N
Gần 35 năm qua, vợ chồng ông Phương cưu mang hàng chục đứa trẻ mồ côi. Ảnh: P.N