Vì sao tiểu thương chợ Tấn Tài chê chợ mới?

Chợ nông sản Phan Rang do Công ty TNHH-TMDV sửa chữa ô tô Lân Hà đầu tư. Cửa ra vào chợ, theo phản ánh của tiểu thương chỉ rộng... 6m.
Chợ nông sản Phan Rang do Công ty TNHH-TMDV sửa chữa ô tô Lân Hà đầu tư. Cửa ra vào chợ, theo phản ánh của tiểu thương chỉ rộng... 6m.