“Tổ tự quản giúp nhau vượt khó” - ngôi nhà ấm áp của người hoàn lương

Ra mắt mô hình “tổ tự quản giúp nhau vượt khó”.
Ra mắt mô hình “tổ tự quản giúp nhau vượt khó”.