Tình người ở nghĩa trang Đồng Nhi

Cụ Tâm hàng ngày chăm sóc phần mộ cho các cháu ở nghĩa trang Đồng Nhi. Ảnh: Đ.PHÙNG
Cụ Tâm hàng ngày chăm sóc phần mộ cho các cháu ở nghĩa trang Đồng Nhi. Ảnh: Đ.PHÙNG
Cụ Tâm hàng ngày chăm sóc phần mộ cho các cháu ở nghĩa trang Đồng Nhi. Ảnh: Đ.PHÙNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top