Thầy giáo 10 năm tâm huyết dạy bơi miễn phí cho trẻ em

Thầy giáo Tùng kể về cái nghiệp “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” của mình. Ảnh: Trần Tuấn
Thầy giáo Tùng kể về cái nghiệp “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” của mình. Ảnh: Trần Tuấn