Tây Nguyên mùa gieo chữ

Vượt khó khăn, giáo viên tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn kiên trì bám bản, bám trường để dạy chữ cho trẻ em.
Vượt khó khăn, giáo viên tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn kiên trì bám bản, bám trường để dạy chữ cho trẻ em.
Vượt khó khăn, giáo viên tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn kiên trì bám bản, bám trường để dạy chữ cho trẻ em.
Lên top