Phát triển nông nghiệp hữu cơ: Nhiều thuận lợi, lắm thách thức

Sản xuất dưa lưới xuất khẩu theo phương pháp NNHC, không hoá chất. Ảnh: N.Q.H
Sản xuất dưa lưới xuất khẩu theo phương pháp NNHC, không hoá chất. Ảnh: N.Q.H
Sản xuất dưa lưới xuất khẩu theo phương pháp NNHC, không hoá chất. Ảnh: N.Q.H
Lên top