Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khẩn cấp bảo tồn voi rừng Đồng Nai:

Ông Bồ về, nhà cửa ruộng nương bị phá

Voi về phá nhà và hoa màu của dân.
Voi về phá nhà và hoa màu của dân.