Nuôi con một mình!

Những khu nhà trọ CN thường chỉ có trẻ con và phụ nữ.
Những khu nhà trọ CN thường chỉ có trẻ con và phụ nữ.