Khẩn cấp bảo tồn voi rừng Đồng Nai:

Nông dân sống trong lo sợ và thiệt hại nặng nề

Voi về phá nhà và hoa màu của dân.
Voi về phá nhà và hoa màu của dân.