Người đảng viên đầu tiên ở bản Suối Phái

Trung tá Lê Văn Tuyển trò chuyện với đồng bào trong bản Suối Phái. Ảnh: Hoài Thu
Trung tá Lê Văn Tuyển trò chuyện với đồng bào trong bản Suối Phái. Ảnh: Hoài Thu
Trung tá Lê Văn Tuyển trò chuyện với đồng bào trong bản Suối Phái. Ảnh: Hoài Thu
Lên top