Ngư dân miền Trung vươn khơi đón "lộc biển"

Ngư dân Quảng Trị hồ hởi đón "lộc biển". Ảnh: HT
Ngư dân Quảng Trị hồ hởi đón "lộc biển". Ảnh: HT
Ngư dân Quảng Trị hồ hởi đón "lộc biển". Ảnh: HT