Nghiệt ngã những mảnh đời nhiễm AIDS: Bài 1 - Phút trải lòng đau đớn

Bữa ăn sáng của một bệnh nhân. Ảnh: Mai Thắng
Bữa ăn sáng của một bệnh nhân. Ảnh: Mai Thắng
Bữa ăn sáng của một bệnh nhân. Ảnh: Mai Thắng
Lên top