Miền Tây sẵn sàng sau khi nước rút

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa