“Mê trận” iPhone bao vây người dùng

Sắp tới, tình trạng loạn iPhone sẽ chấm dứt để người dùng được mua sản phẩm chính hãng. Ảnh: T.S
Sắp tới, tình trạng loạn iPhone sẽ chấm dứt để người dùng được mua sản phẩm chính hãng. Ảnh: T.S