Lâm Quang Ky – dấu lặng “Lê Lai Kiên Giang”

Khu mộ cổ trong khuôn viên Lâm môn mộ sở. Ảnh: LỤC TÙNG
Khu mộ cổ trong khuôn viên Lâm môn mộ sở. Ảnh: LỤC TÙNG
Khu mộ cổ trong khuôn viên Lâm môn mộ sở. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top