Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ thú đi săn nòng nọc giữa đại ngàn

Nhóm người Chill đi “săn” con nòng nọc ở rừng sâu. Ảnh: K.L
Nhóm người Chill đi “săn” con nòng nọc ở rừng sâu. Ảnh: K.L