Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự án “chuyển đổi rừng nghèo kiệt” ở tỉnh Bình Phước:

Không trồng cao su, vẫn được bồi thường tiền tỷ (?)

Ông Trần Đức Lý chỉ vào khu đất rừng trước đây ông Trần Tấn Minh đã ký hợp đồng liên doanh với ông Lý và ông Lý đã trồng cao su từ năm 2010.
Ông Trần Đức Lý chỉ vào khu đất rừng trước đây ông Trần Tấn Minh đã ký hợp đồng liên doanh với ông Lý và ông Lý đã trồng cao su từ năm 2010.