Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khổ vì bị cấm xuất cảnh

Vào tháng 1.2017 vừa qua, Ichi Group đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất sơn tại KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Nguyễn Duy Long (thứ tư từ phải sang).
Vào tháng 1.2017 vừa qua, Ichi Group đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất sơn tại KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Nguyễn Duy Long (thứ tư từ phải sang).