Khi “cô hồn sống” trở thành nỗi ám ảnh trong “tháng cô hồn”

Cảnh náo loạn ẩu đả, thậm chí dùng cả nón bảo hiểm choảng nhau trong một vụ giật đồ cúng cô hồn (ảnh cắt từ clip).
Cảnh náo loạn ẩu đả, thậm chí dùng cả nón bảo hiểm choảng nhau trong một vụ giật đồ cúng cô hồn (ảnh cắt từ clip).
Cảnh náo loạn ẩu đả, thậm chí dùng cả nón bảo hiểm choảng nhau trong một vụ giật đồ cúng cô hồn (ảnh cắt từ clip).
Lên top