Khai thác cát, tiếp tay cho hà bá "nuốt" đất

Khai thác cát ở gần địa điểm bị sạt lở trên sông Thạch Hãn. Ảnh: HƯNG THƠ
Khai thác cát ở gần địa điểm bị sạt lở trên sông Thạch Hãn. Ảnh: HƯNG THƠ
Khai thác cát ở gần địa điểm bị sạt lở trên sông Thạch Hãn. Ảnh: HƯNG THƠ