Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gần 600 học viên cai nghiện Đồng Nai trốn trại, lộ ra nhiều bất cập

Một góc cơ sở cai nghiện đang bị quá tải.
Một góc cơ sở cai nghiện đang bị quá tải.