Đường nối Bình Dương - TPHCM: Chậm tiến độ, tăng áp lực kẹt xe và tai nạn

Tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra trên con đường chậm thi công nâng cấp mở rộng - Ảnh: ĐINH TRỌNG
Tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra trên con đường chậm thi công nâng cấp mở rộng - Ảnh: ĐINH TRỌNG
Tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra trên con đường chậm thi công nâng cấp mở rộng - Ảnh: ĐINH TRỌNG