Đừng biến Việt Nam thành nơi tập kết rác thải

Hiện vẫn còn hàng ngàn container phế liệu nhập khẩu còn lưu ở các cảng. Ảnh: NGÔ SƠN
Hiện vẫn còn hàng ngàn container phế liệu nhập khẩu còn lưu ở các cảng. Ảnh: NGÔ SƠN
Hiện vẫn còn hàng ngàn container phế liệu nhập khẩu còn lưu ở các cảng. Ảnh: NGÔ SƠN
Lên top