Đổ xô đi đổi giấy phép lái xe vì thiếu thông tin

Người dần chờ đổi GPLX tại số 51/2 Thành Thái, quận 10.
Người dần chờ đổi GPLX tại số 51/2 Thành Thái, quận 10.