Để tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật không còn "sinh sôi"

Trồng cây thảo dược thay thế mật gấu tại Trường tiểu học Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á
Trồng cây thảo dược thay thế mật gấu tại Trường tiểu học Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á
Trồng cây thảo dược thay thế mật gấu tại Trường tiểu học Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á
Lên top