Cung cấp dữ liệu dân cư có phải là bán thông tin cá nhân?

Dữ liệu dân cư không đồng nhất với thông tin cá nhân - Ảnh: PK
Dữ liệu dân cư không đồng nhất với thông tin cá nhân - Ảnh: PK
Dữ liệu dân cư không đồng nhất với thông tin cá nhân - Ảnh: PK
Lên top