Cổ Nhơn - Trò chơi dân gian chỉ có ở Bình Định

Kết quả trò chơi cổ nhơn được công bố rộng rãi trước đông đảo người dân.
Kết quả trò chơi cổ nhơn được công bố rộng rãi trước đông đảo người dân.
Kết quả trò chơi cổ nhơn được công bố rộng rãi trước đông đảo người dân.